آموزش بافت پادری و دورویه بافی

– بافتن موجب سلامتی است ممکن است تعجب کنید، اما تحقیقات ثابت کرده است که بافتن بافتنی، علاوه بر کاهش فشار خون و تنظیم ضربان قلب، تاثیر فر..

بافتن موجب سلامتی است

ممکن است تعجب کنید، اما تحقیقات ثابت کرده است که بافتن بافتنی، علاوه بر کاهش فشار خون و تنظیم ضربان قلب، تاثیر فراوانی بر سلامت جسم و روح دارد. به عبارت بهتر، بافتن بافتنی، نوعی آرامش عمومی برای بدن به دنبال دارد که از بروز بیمارهای مختلف در بدن جلوگیری می کند. شاید با دیدن آرامش مادربزرگ ها در هنگام بافتن بافتنی برای نوه ها بتوانیم این موضوع را به نحوی به خود اثبات کنیم.

فیلم آموزش بافتن بافت پادری گام به گام

مدل بافتی که در آموزش بافت پادری دو رو فرا می گیرید را برای بافت شال و لباس هم می توانید استفاده کنید. در سایز بزرگتر می توانید به صورت فرشینه یا پتو هم بکار ببرید

زیبایی این مدل بافت به دو رنگ بودن آن است و تک رنگ زیبایی ندارد. انتخاب رنگ با توجه به دکوراسیون منزل و سلیقه ای استآموزش بافت پادری دو رو با قلاب

این نمونه کار زیبا و شیک سایز 40 در 60 است که برای بافت آن 150 گرم کاموای سفید و 230 گرم کاموای نارنجی استفاده شده

برای بافت با کاموای ضخامت متوسط از قلاب 3.5 میلیمتری استفاده شده.

تعداد زنجیره های شروع

تعداد زنجیره ها باید مضربی از 8 +6 دانه زنجیره برای کناره ها باشه

در تصویر بالا لیستی از تعداد دانه های مضرب 8 را می بینید. به این اعداد 6 تا اضافه کنید.

مرحله 1 آموزش بافت پادری دو رو : بافت حاشیه ابتدایی

در این نمونه 62 زنجیره بافته شده.

رج 1

یک زنجیره زده و در زنجیره یکی به آخر (شصت و دومی) یک پایه کوتاه و 2 زنجیره ببافید.

تا پایان در هر زنجیره یک پایه بلند ببافید.

رج 2

2 زنجیره زده کار را برگردانید و از پایه دوم، در هر پایه یک پایه بلند ببافید.

مرحله 2 آموزش بافت پادری دو رو : شروع بافت طرح
رج 3

2 زنجیره زده کار را برگردانید و 3 پایه بلند ببافید.

تا 3 دانه مانده به آخر (یک زنجیره زده ، یک پایه را نبافته و در بعدی پایه بلند ببافید). همان توربافی مربعی است.

3 دانه آخر را پایه بلند ببافید.

رج 4: نخ نارنجی را از طرف پشت کار به اولین پایه رج 2 که نبافته بودید وصل کنید.

4 زنجیر بزنید. 3 تا به عنوان پایه بلند و یکی برای توربافی

حالا از جلو کار، روی دومین پایه نبافته رج 2 را پایه بلند ببافید

بافت پایه بلند معمولی است نه پایه برجسته.

یک زنجیره زده، نخ را دور قلاب بیندازید و از پشت کار روی سومین پایه نبافته رج 2 را پایه بلند ببافید.

روی چهارمی و پنجمی هم از پشت کار یک زنجیره و یک پایه بلند ببافید.

تا اینجا کار به این شکل شده

یک پایه از پشت کار بافته شده ، یکی از جلو و 3 تا از پشت کار .

تا پایان رج تور بافی را (یکی از رو و 3 تا از پشت ) ببافید. سپس یکی از جلو و یکی از پشت. (قرینه سمت راست)
با نخ نارنجی 4 زنجیره ببافید.

نخ نارنجی را رها کرده و یک رج با سفید به صورت زیر ببافید:

رج 5

2 زنجیره زده، کار را برگردانید

3 پایه بلند ببافید

یک زنجیره بزنید.

از جلو روی پایه بلند سفید یک پایه بلند ببافید.

به این شکل

یک زنجیره زده و روی پایه بعدی هم یک پایه بلند از رو ببافید.

2 مرتبه (یک زنجیره و یک پایه بلند از پشت) ببافید.

تا پایان رج (2 توربافی از رو و دو تا از زیر ) انجام دهید.

نمای کار از پشت تا اینجا

پایان رج پایه بلندهای حاشیه را ببافید.

قبلا 4 زنجیره نارنجی بافته بودید

رج 6 با نارنجی بافته می شود. کار را برگردانیددقت کنید، از زمانی که شروع به بافت نقشه می کنید، یک رج نارنجی و یک رج سفید است.

بافت دو لایه و تمام رج ها توربافی است فقط برخی پایه ها از پشت و برخی از جلو بافته می شود.

رج 6

یک پایه بلند روی پایه بلند نارنجی دو رج قبل از طرف پشت ببافید.

3 مرتبه (یک زنجیره و یک پایه بلند از جلو ) ببافیدوقتی می خواهید پایه بلند از جلو ببافید، قلاب را از جلو وارد پایه کرده، از حفره توربافی به جلو بکشید و پایه بلند ببافید.

این رج 1 پایه از پشت و 3 پایه از جلو بافته می شود

پایان رج هم یک پایه از پشت و یکی از جلو ، سپس حاشیه

رج 7

حاشیه را ببافید.
تمام رج توربافی از جلو
حاشیه انتهای رج را ببافید

همانطور که می بینید یک طرف پادری طرحی شبیه + دارد.

طرح + ردیف دوم میان ردیف اول قرار می گیرد نه در امتداد آن.

رج 8

قبلا برای شروع طرح یک پایه از جلو و 3 تا از پشت بافته بودید. این بار بافت با 3 تا از پشت آغاز می شود.

توربافی بعدی از جلو ببافید. ( یک زنجیره و یک پایه روی نارنجی 2 رج قبل از جلو)

به این شکل

تا انتهای رج 3 تا از پشت و یکی از جلو ببافید.

پایان کار 3 تا از پشت خواهید داشت. 4 زنجیره ببافید.

رج 9

با سفید 2 تا از پشت و 2 تا از جلو ببافید

رج 5 اول 2 تا از جلو بافته بودید و در رج 9 اول 2 تا از جلو

رج 10

با نارنجی 3 تا از جلو ، یکی از پشت

رج 10 با 3 تا از جلو پایان می یابد.

طرح + ردیف دوم هم بافته شد.

رج 11

با سفید توربافی همه از جلو

مرحله 3 آموزش بافت پادری دو رو : تکرار طرح

از رج 12 به بعد بافت تکرار می شود.

رج 4 الی 11 را تا طول دلخواه ادامه دهید. دو رج 12 13 را مثال می زنیم:

رج 12

مانند رج 4 3 پایه از زیر و یکی از رو می بافیم.

رج 13

مثل رج 5 با سفید 2 تا از زیر و 2 تا از رو می بافیم.

آخرین رج باید توربافی سفید باشد.

مرحله 4 آموزش بافت پادری دو رو : بافت حاشیه انتهایی

حالا دو رج پایه بلند حاشیه انتهایی را می بافیم.

در اینجا پایه بلند ها روی دو لایه انجام می شود. لایه نارنجی و لایه سفید.

هر پایه سفید مقابل زنجیره نارنجی و هر زنجیره سفید مقابل پایه نارنجی قرار دارد.

پس از بافت 4 پایه بلند حاشیه ، نخ را دور قلاب انداخته، قلاب را وارد سومین زنجیره نخ نارنجی کرده، از زیر زنجیره سفید لایه زیرش رد کرده و پایه بلند می بافیم.

به این صورت دو لایه به هم وصل می شود.

برای بافت پایه بعدی نخ را دور قلاب انداخته، قلاب را از زیر زنجیره نارنجی وارد پایه سفید لایه زیری کرده و پایه بلند می بافیم.

پایه بعدی روی پایه نارنجی و زیر زنجیره سفید بافته می شود.

تا پایان به همین شکل ببافید

زنجیره های نارنجی را نادیده بگیرید.

حاشیه را بافته و 3 زنجیره نخ نارنجی را باز کرده، نخ را گره بزنید و بچینید.

مرحله 4 آموزش بافت پادری دو رو : بافت حاشیه نهایی

دور تا دور کار را یک رج پایه کوتاه ببافید.

گوشه ها را یا 3 زنجیره بزنید یا 3 پایه کوتاه ببافید.

البته می توانید هر حاشیه ای مایلید دور پادری ببافید.

این هم پادری زیبای ما

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: