پیروز قربانی : یک هفته برنامه ریختند گل گهر برنده شود ؛ به عوامل آن برنامه تلویزیونی تبریک می گویم

– مربی سایپا گفت : کاری به بیانیه ها ندارم و فنی حرف می زنم. مربی تیم گل گهر استادم بوده و احترامش واجب است اما کجای دنیا چند روز قبل از یک ب..

پیروز قربانی : یک هفته برنامه ریختند گل گهر برنده شود ؛ به عوامل آن برنامه تلویزیونی تبریک می گویم
پیروز قربانی : یک هفته برنامه ریختند گل گهر برنده شود ؛ به عوامل آن برنامه تلویزیونی تبریک می گویم - خبرگزاری پارس فوتبال

مربی سایپا گفت : کاری به بیانیه ها ندارم و فنی حرف می زنم. مربی تیم گل گهر استادم بوده و احترامش واجب است اما کجای دنیا چند روز قبل از یک بازی 30 تا 45 دقیقه تریبون به مربی حریف می دهند تا اشتباهات 7-6 سال اخیر علیه تیمش بولد شود، اسامی داور آورده شود تا غیر مستقیم به کمیته داوران بگویند آنها را برای ما نگذارید. بچه نیستیم و این مسائل را می فهمیم

در پارس فوتبال هم بخوانید

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: