افشاگری ستاره جدید پرسپولیس درباره نقش پر رنگ دلال ها در تیم های ملی و لیگ برتری

– علیرضا آرین کیا پدیده جدید پرسپولیس گفت : برای تیم ملی نوجوانان 150 میلیون تومان و برای تیم های لیگ برتری هم 300 میلیون تومان پیشنهاد داده ا..

افشاگری ستاره جدید پرسپولیس درباره نقش پر رنگ دلال ها در تیم های ملی و لیگ برتری
افشاگری ستاره جدید پرسپولیس درباره نقش پر رنگ دلال ها در تیم های ملی و لیگ برتری - خبرگزاری پارس فوتبال

علیرضا آرین کیا پدیده جدید پرسپولیس گفت : برای تیم ملی نوجوانان 150 میلیون تومان و برای تیم های لیگ برتری هم 300 میلیون تومان پیشنهاد داده اند

در پارس فوتبال هم بخوانید

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: