آموزش فوتبال برای کودکان _ مهارتهای دربازه بانی

– فوتبال به کودکان با ارائه30 ساعت فیلم آموزشی درمورد آموزش قوانین ونحوه بازی فوتبال به کودکان یکی از مفیدترین دوره هاست. آموزش دروازه بان..

آموزش فوتبال برای کودکان _ مهارتهای دربازه بانی
آموزش فوتبال برای کودکان _ مهارتهای دربازه بانی - کلیپ برگر

فوتبال به کودکان با ارائه30 ساعت فیلم آموزشی درمورد آموزش قوانین ونحوه بازی فوتبال به کودکان یکی از مفیدترین دوره هاست. آموزش دروازه بانی و شیرجه ، آموزش پاسکاری به کودکان ، تمرین حرکات تکنیکی ، آموزش دریبل زدن با استفاده از موانع ، آموزش دریبل و حرکت با توپ ، تمرین پاس بغل پا و شوت زدن ، تمرین هماهنگی پاها با توپ

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: