کلیپ آموزشی کنترل سرعت سروو موتور بر روی مجموعه آموزشی کنترل خطی

– آموزش کاربردی --در این کلیپ آموزشی به نحوه ی کنترل سرعت سروو موتور توسط کنترلر انتگرالی با استفاده از سیستم آموزشی کنترل خطی مدل +RN-LCT پرد..

کلیپ آموزشی کنترل سرعت سروو موتور بر روی مجموعه آموزشی کنترل خطی
کلیپ آموزشی کنترل سرعت سروو موتور بر روی مجموعه آموزشی کنترل خطی - رنگارنگ - کانال رسمی پایگاه خبری

آموزش کاربردی --در این کلیپ آموزشی به نحوه ی کنترل سرعت سروو موتور توسط کنترلر انتگرالی با استفاده از سیستم آموزشی کنترل خطی مدل +RN-LCT پرداخته شده است

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: