پشت پرده مرگ مهرداد میناوند از زبان پزشکش ؛ لعنت به ساعت 6

– دکتر لطفی ، پزشک معالج میناوند گفت : متاسفانه ناگهان یک آمبولی ریوی باعث شد تا وضعیت این شخصیت ملی بحرانی شود و وی از جمع ما بر اثر کرونا ..

پشت پرده مرگ مهرداد میناوند از زبان پزشکش ؛ لعنت به ساعت 6
پشت پرده مرگ مهرداد میناوند از زبان پزشکش ؛ لعنت به ساعت 6 - خبرگزاری پارس فوتبال

دکتر لطفی ، پزشک معالج میناوند گفت : متاسفانه ناگهان یک آمبولی ریوی باعث شد تا وضعیت این شخصیت ملی بحرانی شود و وی از جمع ما بر اثر کرونا برود

در پارس فوتبال هم بخوانید

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: