تمرین استقلال جای اراذل و اوباش است؟

– محمود فکری و شاگردانش با استقبال از یک مهمان ناخوانده، نه تنها پروتکل های بهداشتی را زیر پا گذاشتند بلکه پای اراذل و اوباش را که هیچ ارت..

تمرین استقلال جای اراذل و اوباش است؟
تمرین استقلال جای اراذل و اوباش است؟ - خبرگزاری پارس فوتبال

محمود فکری و شاگردانش با استقبال از یک مهمان ناخوانده، نه تنها پروتکل های بهداشتی را زیر پا گذاشتند بلکه پای اراذل و اوباش را که هیچ ارتباطی و سنخیتی با مسئولیت اجتماعی هر تیم و باشگاهی دارد، به تمرین بازی کردند

در پارس فوتبال هم بخوانید

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: