کری سنگین مسی جدید فوتبال ایران برای استقلال

– علیرضا آرین کیا پدیده جدید پرسپولیس گفت : من از موقعی که چشم باز کرده ام ، موفقیت و قهرمانی پرسپولیس را می بینم و از همان موقع پرسپولیسی ش..

کری سنگین مسی جدید فوتبال ایران برای استقلال
کری سنگین مسی جدید فوتبال ایران برای استقلال - خبرگزاری پارس فوتبال

علیرضا آرین کیا پدیده جدید پرسپولیس گفت : من از موقعی که چشم باز کرده ام ، موفقیت و قهرمانی پرسپولیس را می بینم و از همان موقع پرسپولیسی شدم. در لغت نامه دهخدا باید به جای کلمه شانس اسم استقلال را بنویسند

در پارس فوتبال هم بخوانید

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: