طراحی زیبا روی ناخن در مدت کوتاه

– طراحی ناخن، معمولا کاریست که کمتر خانومی به آن می پردازد. شاید یکی از دلایل آن، دشوار بودن طراحی روی ناخن های پا باشد؛..

طراحی زیبا روی ناخن در مدت کوتاه
طراحی زیبا روی ناخن در مدت کوتاه - کاشانه

طراحی ناخن، معمولا کاریست که کمتر خانومی به آن می پردازد. شاید یکی از دلایل آن، دشوار بودن طراحی روی ناخن های پا باشد؛

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: