حمله شدید سیدجلال حسینی به دشمنان پرسپولیس

– کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس گفت با:فینالیست آسیا هرکاری خواستند کردند، شرایط آنطوری نیست که تصور می کنید. در پارس فوتبال هم بخوانید..

حمله شدید سیدجلال حسینی به دشمنان پرسپولیس
حمله شدید سیدجلال حسینی به دشمنان پرسپولیس - خبرگزاری پارس فوتبال

کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس گفت با:فینالیست آسیا هرکاری خواستند کردند، شرایط آنطوری نیست که تصور می کنید

در پارس فوتبال هم بخوانید

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: