آموزش پولیش خودرو

– آموزش پولیش خودرو شامل تکنیک های دیتیلینگ خودرو از جمله صفرشویی داخل و بیرون خودرو،احیای رنگ بدنه می باشد. این پکیج آموزشی را از فروشگا..

آموزش پولیش خودرو شامل تکنیک های دیتیلینگ خودرو از جمله صفرشویی داخل و بیرون خودرو،احیای رنگ بدنه می باشد

این پکیج آموزشی را از فروشگاه 118file دریافت کنید.

شماره تماس: 09130919446,7,8

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: