آموزش ابراز وجود به نوجوانان(فوق العاده دیدنی)

– دکتر لیلی عباسی، متخصص نوجوانی، در رابطه با مهارت ابراز وجود در نوجوانی، اهمیت آن و آموزش مهارت های ابراز وجود توضیحات ارزنده ای ارائه ..

آموزش ابراز وجود به نوجوانان(فوق العاده دیدنی)
آموزش ابراز وجود به نوجوانان(فوق العاده دیدنی) - استاد همه چی دون

دکتر لیلی عباسی، متخصص نوجوانی، در رابطه با مهارت ابراز وجود در نوجوانی، اهمیت آن و آموزش مهارت های ابراز وجود توضیحات ارزنده ای ارائه داده اند

تماشای این کلیپ را از دست ندهید
(فوق العاده دیدنی)

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: