فینال اجرای مهدی صفوی زاده در زمانی برای خندیدن(بسیار دیدنی )

– اجرای فوق العاده کمدین همیشه خندان مهدی صفوی زاده در مسابقه زمانی برای خندیدن شبکه 3 که همه داوران و تماشاچیان و بینندگان رو به وجد آورد ..

فینال اجرای مهدی صفوی زاده در زمانی برای خندیدن(بسیار دیدنی )
فینال اجرای مهدی صفوی زاده در زمانی برای خندیدن(بسیار دیدنی ) - هر چی بخوای

اجرای فوق العاده کمدین همیشه خندان مهدی صفوی زاده در مسابقه زمانی برای خندیدن شبکه 3 که همه داوران و تماشاچیان و بینندگان رو به وجد آورد .مرحله فینال
این کلیپ را از دست ندهید
(بسیار دیدنی )

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: