محسن چاوشی . همخواب (شعر : وحشی بافقی)

– محسن چاوشی بنام همخواب همخواب رقیبانی و من تاب ندارم بی تابم و از غصەی این خواب ندارم دلتنگم و با هیچ کسم میل سخن نیست کس در همه آفاق به..

محسن چاوشی . همخواب (شعر : وحشی بافقی)
محسن چاوشی . همخواب (شعر : وحشی بافقی) - رنگارنگ - مشغول به تولید محتوای

محسن چاوشی بنام همخواب

همخواب رقیبانی و من تاب ندارم

بی تابم و از غصەی این خواب ندارم

دلتنگم و با هیچ کسم میل سخن نیست

کس در همه آفاق به دلتنگی من نیست

بسیار ستمکار و بسی عهد شکن هست

اما به ستمکاری آن عهد شکن نیست

♫♫♫

پیش تو بسی از همه کس خوار ترم من

زان روی که از جمله گرفتارترم من

روزی که نماند دگری بر سر کویت

دانی که ز اغیار وفادارترم من

بر بی کسی من نگر و چارەی من کن

زان که از همه کس بی کس و بی یارترم من

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: