عقاب طلایی و شکارهایش و لرزه ترس بر اندام حیوانات بزرگ

– عقاب طلایی در هوا پرواز و ترس بر دل حیوانات می اندازد و دو شکار عجیب در این ویدئو وجود دارد که یک بز را شکار کرده و با خود به هوا می برد و د..

عقاب طلایی و شکارهایش و لرزه ترس بر اندام حیوانات بزرگ
عقاب طلایی و شکارهایش و لرزه ترس بر اندام حیوانات بزرگ - ویدئوهای مستند

عقاب طلایی در هوا پرواز و ترس بر دل حیوانات می اندازد و دو شکار عجیب در این ویدئو وجود دارد که یک بز را شکار کرده و با خود به هوا می برد و دیگری حیوانی بزرگ را از کوه پرت کرده و بعد در دره انرا می خورد. این ویدئو واقعا جالب و دیدنی و تماشایی و اشنایی با روشهای شکار عقاب طلایی است

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: