پیشروی النصره درورودی خان طومان

– پیشروی النصره در ورودی خان طومان. نکته مهم هماهنگی کامل و چندوجهی النصره . توزرهی.مخابراتی.هوایی وزمینیشونه . ما در مقابلشون صعف داریم..

پیشروی النصره درورودی خان طومان
پیشروی النصره درورودی خان طومان - آخرین اخبار ایران و جهان

پیشروی النصره در ورودی خان طومان.
نکته مهم هماهنگی کامل و چندوجهی النصره . توزرهی.مخابراتی.هوایی وزمینیشونه

ما در مقابلشون صعف داریم

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: