بابا حیدر مدد

– من خراباتیم و باده پرست در خرابات مغان عاشق و مست می کشندم چو سبو دوش به دوش می برندم چو قدح دست به دست من مست مستم بابا حیدر مدد از غم شکس..

من خراباتیم و باده پرست در خرابات مغان عاشق و مست می کشندم چو سبو دوش به دوش می برندم چو قدح دست به دست من مست مستم بابا حیدر مدد از غم شکستم بابا حیدر مدد باز دوباره غم دنیا تو دل من لونه کرده های و هایم همه ی اهل دل و دیوونه کرده تو بگو حرفامو من به کی بگم تو بگو دردامو من به کی بگم آخه ما غیر علی یار نداریم غیر مولا با کسی کار نداریم من مست مستم بابا حیدر مدد از غم شکستم بابا حیدر مدد ز دست دید

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: