نفوذ در تفکر مشتری

– نفوذ در تفکر مشتری کلیپی است که در ان به صورت روانشناسی نشان میدهد با کدام راه کار میشود در مشتری نفوذ کرد، مدرس سید مصطفی ظریف..

نفوذ در تفکر مشتری کلیپی است که در ان به صورت روانشناسی نشان میدهد با کدام راه کار میشود در مشتری نفوذ کرد، مدرس سید مصطفی ظریف

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: