آموزش سمبه زدن و استفاده از پانچ دستی

– در این فیلم با روش سمبه زدن و استفاده از پانچ دستی در چرم دوزی آشنا می شوید..

آموزش سمبه زدن و استفاده از پانچ دستی
آموزش سمبه زدن و استفاده از پانچ دستی - گلابتون

در این فیلم با روش سمبه زدن و استفاده از پانچ دستی در چرم دوزی آشنا می شوید

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: