وقتی بخت با عابر پیاده یار باشد!

– العالم - در شبکه های اینترنتی فیلمی منتشر شده که نشان می دهد یک عابر پیاده در یک جاده بین شهری چگونه از بین دو خودرو که با هم تصادف می کنند..

وقتی بخت با عابر پیاده یار باشد!
وقتی بخت با عابر پیاده یار باشد! - شبکه ی خبری العالم

العالم - در شبکه های اینترنتی فیلمی منتشر شده که نشان می دهد یک عابر پیاده در یک جاده بین شهری چگونه از بین دو خودرو که با هم تصادف می کنند، سالم خارج می شود

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: