موبایل قاپی 3 ثانیه ای در لندن

– العالم - دو موبایل قاپ حرفه ای در عرض 6 ثانیه و به راحتی تلفن همراه دو شهروند لندنی را در روز روشن می دزدند. داستان را در فیلم پیوست ملاحظه ..

موبایل قاپی 3 ثانیه ای در لندن
موبایل قاپی 3 ثانیه ای در لندن - شبکه ی خبری العالم

العالم - دو موبایل قاپ حرفه ای در عرض 6 ثانیه و به راحتی تلفن همراه دو شهروند لندنی را در روز روشن می دزدند. داستان را در فیلم پیوست ملاحظه نمایید

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: