درخواست خانواده علی انصاریان از مردم : از حضور در مراسم خودداری کنید

– حامد اژدری داماد خانواده انصاریان گفت : از همه ی مردم خواهش می کنم که به هیچ عنوان در مراسم حضور پیدا نکنند و این خواسته خانواده انصاریان..

درخواست خانواده علی انصاریان از مردم : از حضور در مراسم خودداری کنید
درخواست خانواده علی انصاریان از مردم : از حضور در مراسم خودداری کنید - خبرگزاری پارس فوتبال

حامد اژدری داماد خانواده انصاریان گفت : از همه ی مردم خواهش می کنم که به هیچ عنوان در مراسم حضور پیدا نکنند و این خواسته خانواده انصاریان است. هنوز زمان مراسم مشخص نشده است و مراسم عمومی نخواهد بود

در پارس فوتبال هم بخوانید

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: