رونمایی از مسخره ترین ماده قرارداد ویلموتس 😐

– در برنامه شب های فوتبالی دیروز از یک بند فوق العاده مسخره رونمایی شد، بندی که فدراسیون فوتبال رو مکلف میکنه هر مدل کتونی که پای آقای ویل..

رونمایی از مسخره ترین ماده قرارداد ویلموتس 😐
رونمایی از مسخره ترین ماده قرارداد ویلموتس 😐 - رنگارنگ - مشغول به تولید محتوای

در برنامه شب های فوتبالی دیروز از یک بند فوق العاده مسخره رونمایی شد، بندی که فدراسیون فوتبال رو مکلف میکنه هر مدل کتونی که پای آقای ویلموتس در اون راحته براش خریداری کنه 😐😂

در این بند ذکر شده است که سرمربی تیم ملی فوتبال ایران باید راحت ترین و درخور و شایسته ترین کفش برایش مهیا باشد! بندی که به عنوان یک ماده در این قرارداد طی شده است در حالی که ماده های مهمتری مانند فسخ یک طرفه ویلموتس در این قرارداد گنجانده نشده است!

همچنین در این قرارداد آمده است که سرمربی تیم ملی ایران در صورت صعود نکردن تیم ملی ایران به جام جهانی، قراردادش یک طرفه با فدراسیون فسخ خواهد شد درحالی که دو سوم پول خودش را تا آن زمان دریافت خواهد کرد 😐

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: