آموزش خیاطی حرفه ایی با نکات ریز

– پنبه – (Cotton): 1- الیاف پنبه ای هادی حرارت هستند و حرارت بدن را به بیرون منتقل می کنند در نتیجه خنک هستند 2- به راحتی لکه گیری و شسته می شوند ..

آموزش خیاطی حرفه ایی با نکات ریز
آموزش خیاطی حرفه ایی با نکات ریز - خیاطخونه

پنبه – (Cotton):

1- الیاف پنبه ای هادی حرارت هستند و حرارت بدن را به بیرون منتقل می کنند در نتیجه خنک هستند
2- به راحتی لکه گیری و شسته می شوند

3- در برابر ساییدگی مقاوم هستند

4- پس از استفاده اگر خوب خشک نشود، بوی عرق بدن در آن باقی می ماند

5- در ایران به لباسهای پنبه ای نخی می گویند

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: