پفک نمکی استقلال وارد می شود ؛ جدیدترین شاهکار از احمد سعادتمند و مدیران آبی + سند

– احمد سعادتمند، مدیرعامل باشگاه استقلال گفت: اگر تا یک ماه دیگر شما پفک آبی دیدید تعجب نکنید. پک های این پفک ها آماده هم شده است. اقدامات ل..

پفک نمکی استقلال وارد می شود ؛ جدیدترین شاهکار از احمد سعادتمند و مدیران آبی + سند
پفک نمکی استقلال وارد می شود ؛ جدیدترین شاهکار از احمد سعادتمند و مدیران آبی + سند - خبرگزاری پارس فوتبال

احمد سعادتمند، مدیرعامل باشگاه استقلال گفت: اگر تا یک ماه دیگر شما پفک آبی دیدید تعجب نکنید. پک های این پفک ها آماده هم شده است. اقدامات لازم را انجام دادیم که برند استقلال را مجانی به کسی نخواهیم داد.

در پارس فوتبال هم بخوانید

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: