ویدئو روند تولید کفشهای جدید آدیداس تولید تکنولوژی چاپ سه بعدی

– فیلمی از روند ساخت کفشهای آدیداس..

ویدئو روند تولید کفشهای جدید آدیداس تولید تکنولوژی چاپ سه بعدی
ویدئو روند تولید کفشهای جدید آدیداس تولید تکنولوژی چاپ سه بعدی - علمی_تکنولوژی

فیلمی از روند ساخت کفشهای آدیداس

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: