آهنگ پر طرفدار دیوار به دیوار از میلا د درخشانی

– ای قوم به حج رفته کجاید کجایید معشوقم اینجاست بیایید بیایید... معشوقه تو همسایه ام دیوار به دیوار..

آهنگ پر طرفدار دیوار به دیوار از میلا د  درخشانی
آهنگ پر طرفدار دیوار به دیوار از میلا د درخشانی - موسیقی ناب

ای قوم به حج رفته کجاید کجایید معشوقم اینجاست بیایید بیایید... معشوقه تو همسایه ام دیوار به دیوار

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: