رقص دونالد ترامپ در عربستان سعودی

– رقص دونالد ترامپ در عربستان سعودی. مشکلات خود را دور بزنید تیم تامپ در اولین شب تور جهانی به موهای خود می اندیشد زیرا آنها در رقص سنتی سن..

رقص دونالد ترامپ در عربستان سعودی
رقص دونالد ترامپ در عربستان سعودی - ترامپ و احمدی نژاد

رقص دونالد ترامپ در عربستان سعودی. مشکلات خود را دور بزنید تیم تامپ در اولین شب تور جهانی به موهای خود می اندیشد زیرا آنها در رقص سنتی سنتی در عربستان سعودی شرکت می کنند
رئیس جمهور ترامپ در حالیکه در یک رقص شمشیر تنها مردانه در روز شنبه شرکت کرد، در حال جرقه زدن بود
وزیر امور خارجه رکس تیلرسون و وزیر بازرگانی ویلبر راس فیلمبرداری کردند و اسلحه ها را به هم زدند و به سختی رقص می کردند چون شمشیر خود را نگه داشتند

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: