کلیپ گورخر سیاه است یا سفیدرو دوست دارید

– دانلود ویدیو:گورخر ها حدود چهار میلیون سال پیش از اسب ها تکامل پیدا کردند. نوار های سیاه و سفید گورخر ها همانند اثر انگشت با یکدیگر متفاو..

کلیپ گورخر سیاه است یا سفیدرو دوست دارید
کلیپ گورخر سیاه است یا سفیدرو دوست دارید - از همه چی

دانلود ویدیو:گورخر ها حدود چهار میلیون سال پیش از اسب ها تکامل پیدا کردند. نوار های سیاه و سفید گورخر ها همانند اثر انگشت با یکدیگر متفاوت است. با بررسی ملانوسیت ها که نوعی سلول پوستی هستند می توان گفت که گورخر ها در اصل سیاه رنگ هستند. این حیوانات بسته به محل زندگی خود، نوار های متفاوتی دارند. گورخر های مناطق گرمسیری نوارهای بیشتر و گورخر های مناطق سردسیر نوارهای کمتری دارند

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: