خلیج فارس

– خلیج فارس و سواحل اطراف آن شاهد تغییرات فراوانی در طول تاریخ بوده است. رویدادهایی که باعث پیشرفت سواحل شمالی این خطه شد.با ما همراه شوید ..

خلیج فارس و سواحل اطراف آن شاهد تغییرات فراوانی در طول تاریخ بوده است. رویدادهایی که باعث پیشرفت سواحل شمالی این خطه شد.با ما همراه شوید و این مستند ت

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: