فیلمی از سالن مد و لباس مختلط در تهران

– این فیلمی از سالن مد و لباس مختلط در یکی از خیابان های شمال تهران است؛ که نحوه برگزاری و اجرای آن ربطی با قوانین داخل کشور ندارد. اما تعجب..

فیلمی از سالن مد و لباس مختلط در تهران
فیلمی از سالن مد و لباس مختلط در تهران - زرد نیوز

این فیلمی از سالن مد و لباس مختلط در یکی از خیابان های شمال تهران است؛ که نحوه برگزاری و اجرای آن ربطی با قوانین داخل کشور ندارد. اما تعجب اینجاست؛ برگزاری این مراسم که شکل قانونی ندارد به صورت علنی در اینستاگرام این سالن تبلیغ و منتشر می شود

مد و لباس،شوی لباس،مختلط

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: