بورانی لوبیا سبز؛ یه غذای خوشمزه با لوبیاسبز

– آموزش پخت یه غذای خوشمزه با لوبیا سبز، تو این ویدیو میخوایم بهتون بورانی لوبیاسبز رو یاد بدیم..

بورانی لوبیا سبز؛ یه غذای خوشمزه با لوبیاسبز
بورانی لوبیا سبز؛ یه غذای خوشمزه با لوبیاسبز - سیما جندقی

آموزش پخت یه غذای خوشمزه با لوبیا سبز، تو این ویدیو میخوایم بهتون بورانی لوبیاسبز رو یاد بدیم

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: