شکوفه عزیزی؛ دومین اجرای برنامه دوم از مرحله نیمه نهایی عصرجدید

– اجرایی با اراده برای تکامل و رشد که نخ تسبیح "کمک به هموطنان سیل زده" را حفظ کرد! شکوفه عزیزی؛ دومین اجرای برنامه دوم از مرحله نیمه نهایی ..

شکوفه عزیزی؛ دومین اجرای برنامه دوم از مرحله نیمه نهایی عصرجدید
شکوفه عزیزی؛ دومین اجرای برنامه دوم از مرحله نیمه نهایی عصرجدید - مسابقه عصر جدید

اجرایی با اراده برای تکامل و رشد که نخ تسبیح "کمک به هموطنان سیل زده" را حفظ کرد!

شکوفه عزیزی؛ دومین اجرای برنامه دوم از مرحله نیمه نهایی عصرجدید

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: