اعلام فینالیست های عصر جدید - جمعه 3 خرداد

– 💪🏻 پایان انتظار برای مشخص شدن نتیجه آرای مردمی لحظه اعلام نتایج راه یافتگان از قسمت های سوم و چهارم به مرحله نیمه نهایی #عصرجدید @asrejadi..

اعلام فینالیست های عصر جدید - جمعه 3 خرداد
اعلام فینالیست های عصر جدید - جمعه 3 خرداد - مسابقه عصر جدید

💪🏻
پایان انتظار برای مشخص شدن نتیجه آرای مردمی

لحظه اعلام نتایج راه یافتگان از قسمت های سوم و چهارم به مرحله نیمه نهایی #عصرجدید
@asrejadidtv

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: