صحبت های خداداد عزیزی درباره رفاقت بازیکنان در پرسپولیس

– خداداد عزیزی درباره نقش رفاقت در موفقیت تیم ها گفت : رفاقت یکی از اصول مهم موفقیت تیم ها است ، همین پرسپولیس یکی از دلایل اصلی موفقیت رفا..

صحبت های خداداد عزیزی درباره رفاقت بازیکنان در پرسپولیس
صحبت های خداداد عزیزی درباره رفاقت بازیکنان در پرسپولیس - خبرگزاری پارس فوتبال

خداداد عزیزی درباره نقش رفاقت در موفقیت تیم ها گفت : رفاقت یکی از اصول مهم موفقیت تیم ها است ، همین پرسپولیس یکی از دلایل اصلی موفقیت رفاقت در بین بازیکنان و کادرفنی بوده است. در پارس فوتبال هم بخوانید

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: