مستند مسابقه خانه ما قسمت هشت 8 - سری پنجم

– خانه ما - سری پنجم "خانه ما" یک مستند مسابقه خانوادگی است که در آن شرکت کنندگان با دریافت مبلغ مشخصی به عنوان حساب مسابقه، باید بتوانند هز..

مستند مسابقه خانه ما قسمت هشت 8 - سری پنجم
مستند مسابقه خانه ما قسمت هشت 8 - سری پنجم - مسابقه خانوادگی خانه ما

خانه ما - سری پنجم "خانه ما" یک مستند مسابقه خانوادگی است که در آن شرکت کنندگان با دریافت مبلغ مشخصی به عنوان حساب مسابقه، باید بتوانند هزینه های خانواده خود را به صورت صرفه جویانه مدیریت کنند. سه خانواده در رقابتی حدودا یک ماهه به خرج گروه سازنده زندگی می کنند و با چالش هایی روبرو می شوند. هر خانواده ای که فکر می کند الگوی مصرف خاص خود را دارد، می تواند در این مسابقه شرکت کند

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: