آموزش زبان انگلیسی مخصوص کودکان (کارتون گوگو) - بخش 6

– در این ویدئو قسمت ششم از مجموعه کارتون گوگو با عنوان What color is this را مشاهده می کنید..

آموزش زبان انگلیسی مخصوص کودکان (کارتون گوگو) - بخش 6
آموزش زبان انگلیسی مخصوص کودکان (کارتون گوگو) - بخش 6 - رنگارنگ - کانال رسمی پایگاه خبری

در این ویدئو قسمت ششم از مجموعه کارتون گوگو با عنوان What color is this را مشاهده می کنید

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: