دانشمندان نظریه جدیدی درباره منطقه برمودا ارائه کردند

– به تازگی محققان با بررسی ابرهایی که در بالای منطقه اسرارآمیز برمودا قرار دارند، توجیهی برای حوادث عجیب رخ داده در آن منطقه پیدا کرده ان..

دانشمندان نظریه جدیدی درباره منطقه برمودا ارائه کردند
دانشمندان نظریه جدیدی درباره منطقه برمودا ارائه کردند - سریالها

به تازگی محققان با بررسی ابرهایی که در بالای منطقه اسرارآمیز برمودا قرار دارند، توجیهی برای حوادث عجیب رخ داده در آن منطقه پیدا کرده اند اما این موضوع هنوز در حد نظریه است و به اثبات نرسیده است

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: