کلیپ عاشقانه با آهنگ دلم خوشه کنارت

– شبی پرسیدمش با بیقراری به غیر از من کسی را دوست داری به چشمش اشک شداز شرم ساری میان گریه هایش گفت آری چرا رو نقاشی ها بی خودی سایه می زن..

کلیپ عاشقانه با آهنگ دلم خوشه کنارت
کلیپ عاشقانه با آهنگ دلم خوشه کنارت - کلیپ اسمی

شبی پرسیدمش با بیقراری به غیر از من کسی را دوست داری به چشمش اشک شداز شرم ساری میان گریه هایش گفت آریچرا رو نقاشی ها بی خودی سایه می زنی

این همه حرف خوب داریم حرف گلایه می زنی

اگه منو دوست نداری اینو راحت بهم بگو

چرا با حرفات و نگات بهم کنایه می زنی

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: