آموزش ریاضی چهارم دبستان_ضرب و تقسیم_مرضیه قربان پور(بخش5)

– دراین فیلم بلند درسی آموزشی,مرضیه قربان پور,مبحث مربوط به فصل سوم - ضرب و تقسیم پایه ی چهارم دبستان را تدریس می کند مباحث ضرب دو عدد دو رق..

آموزش ریاضی چهارم دبستان_ضرب و تقسیم_مرضیه قربان پور(بخش5)
آموزش ریاضی چهارم دبستان_ضرب و تقسیم_مرضیه قربان پور(بخش5) - دبستان

دراین فیلم بلند درسی آموزشی,مرضیه قربان پور,مبحث مربوط به فصل سوم - ضرب و تقسیم پایه ی چهارم دبستان را تدریس می کند
مباحث ضرب دو عدد دو رقمی

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: