یک خرس قطبی مادر را می بینید در دنیای زیر زمین

– توله های خود را در آغوش خود گرم نگه می دارد تا بعد از چندین هفته پای به دنیای بیرون بگذارند. اتفاقاتی را که برای این خرس ها در دنیای زیر بر..

یک خرس قطبی مادر را می بینید در دنیای زیر زمین
یک خرس قطبی مادر را می بینید در دنیای زیر زمین - کلیپ های جالب

توله های خود را در آغوش خود گرم نگه می دارد تا بعد از چندین هفته پای به دنیای بیرون بگذارند. اتفاقاتی را که برای این خرس ها در دنیای زیر برف و روی آن رخ می دهد، همراه با ما تماشا کنید

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: