کلیپ استوری موسیقی بی کلام فوق العاده با احساس

– 🖋وقتی که حس کردم عاشقت شدم... شبیه یک بیماری ناشناخته بود که بعد از چند ماه نشانه هایش را دیدم...شاید هم مثل یک سرماخوردگی که کهنه شده باش..

کلیپ استوری موسیقی بی کلام فوق العاده با احساس
کلیپ استوری موسیقی بی کلام فوق العاده با احساس - عاشقانه ها

🖋وقتی که حس کردم عاشقت شدم...
شبیه یک بیماری ناشناخته بود که بعد از چند ماه نشانه هایش را دیدم...شاید هم مثل یک سرماخوردگی که کهنه شده باشد قلبم مدام سرفه میزد و شربتش صدای تو بود...اشتهایم فلج شده بود...نگاهم جیغ میکشید...جنون انتظار داشتم...انتظار یک "خوبی؟" انتظار یک "حالت چطوره"...وقتی با من حرف میزدی آنقدر یک حال و احوال پرسی را کش میدادم تا آرام شود دلی که عین فانوس کنج اتاقم آبستن آتش بود

وقتی عاشقت شدم جانا لحظه های زندگیم به یاد تو خیانت نمیکردند

اصلا بگذار اینگونه برایت از دیوانگی هایم بگم

وقتی عاشق میشی آنقدر مهربان می شوی که دوست داری برای خورشید چتر بگیری تا کمی استراحت کند و زود تر غروب کند

غروب که میشود ، نگاهت اشک میزند و خیالت بغض میکند از این که نکند نخواهد تو را...نکند برایش کم باشی ...نکند کسی از تو ،
تو تره...❤

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: