طعنه سنگین رئیس جمهور به سعودیها

– اخبار رسمی 20:30

طعنه سنگین رئیس جمهور به سعودیها
طعنه سنگین رئیس جمهور به سعودیها - اخبار رسمی 20:30

اخبار رسمی 20:30
طعنه سنگین رئیس جمهور به سعودیها
- اخبار

-

- چهارشنبه، ۲۴ آبان ۱۳۹۶ - ۲۱:۰۷

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: