با سی دی آویزهی تزئینی درست کنید

– فیلم آموزش آویز عکس با سی دی که می توان عکس هنرمندان مورد علاقه یا عکس خانوادگی خود را برروی آن بچسبانید وسایل مورد نیاز: سی دی - عکس - نوا..

با سی دی آویزهی تزئینی  درست کنید
با سی دی آویزهی تزئینی درست کنید - کاشانه

فیلم آموزش آویز عکس با سی دی که می توان عکس هنرمندان مورد علاقه یا عکس خانوادگی خود را برروی آن بچسبانید وسایل مورد نیاز: سی دی - عکس - نوار روبان - چسب

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: