استوری ولنتاین

– استوری ولنتاین از این فاصله حتی بوی دوست داشتنت عشق را به تماشا کشید آنقدر بی حساب و کتاب دوست دارمت ترسم از این است عشق قدغن شود مگر می ..

استوری ولنتاین

از این فاصله حتی
بوی دوست داشتنت
عشق را به تماشا کشید
آنقدر بی حساب و کتاب دوست دارمت
ترسم از این است
عشق قدغن شود
مگر می شود دوست داشتنت را پنهان کرد ..؟!
ولنتاین مبارک

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: