حمله شیرها به گله بوفالو و شکار گوساله زخمی

– شیرها با کمین میان علفها و درختان ابتدا شکار خود را انتخاب میکنند که معمولا از میان کوچکترها و آسیب دیده هاست.سپس برای حمله برنامه ریزی ..

حمله شیرها به گله بوفالو و شکار گوساله زخمی
حمله شیرها به گله بوفالو و شکار گوساله زخمی - فرادید

شیرها با کمین میان علفها و درختان ابتدا شکار خود را انتخاب میکنند که معمولا از میان کوچکترها و آسیب دیده هاست.سپس برای حمله برنامه ریزی و تقسیم کار میکنند و اقدام به حمله میکنند

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: