عاشقانه ی دلبر بی نشان برای وضعیت واتساپ

– رهایم کن از قفسهای تنهایی جانم بیا بیا دیگر بیقرارم نمانده امانم بیا چو من این شهر دیگر عاشق ندارد .. . دلبر بی نشانم بی تو بی آشیانم بی من..

عاشقانه ی دلبر بی نشان برای وضعیت واتساپ
عاشقانه ی دلبر بی نشان برای وضعیت واتساپ - وضعیت واتساپ

رهایم کن

از قفسهای تنهایی جانم بیا
بیا دیگر
بیقرارم نمانده امانم بیا
چو من این شهر دیگر عاشق ندارد

.
دلبر بی نشانم بی تو بی آشیانم
بی من ای همسفر رفته ای بی خبر
بی تو بی خانمان م

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: