مسابقه خانه ما - سری پنجم - قسمت 2

– خانه ما، مستند مسابقه ای خانوادگی است که به دنبال نگاهی تازه به روش های متفاوت مصرف کردن است. سه خانواده در رقابتی حدودا یک ماهه به خرج ..

مسابقه خانه ما - سری پنجم - قسمت 2
مسابقه خانه ما - سری پنجم - قسمت 2 - مسابقه خانوادگی خانه ما

خانه ما، مستند مسابقه ای خانوادگی است که به دنبال نگاهی تازه به روش های متفاوت مصرف کردن است.

سه خانواده در رقابتی حدودا یک ماهه به خرج گروه سازنده زندگی می کنند و با چالش هایی روبرو می شوند. هر خانواده ای که فکر می کند الگوی مصرف خاص خود را دارد، می تواند در این مسابقه شرکت کند

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: