جنگل بانان برای حفاظت از سرمایه طبیعی مردم از جان خود مایه می گذارند

– دانلود ویدیو:بعضی از مردم هستند فرهنگ زندگی کردن را ندارند.جنگلبان ها در ایستگاه های کنترل نیز برای حفظ این میراث خدادادی در تلاش هستند ..

جنگل بانان برای حفاظت از سرمایه طبیعی مردم از جان خود مایه می گذارند
جنگل بانان برای حفاظت از سرمایه طبیعی مردم از جان خود مایه می گذارند - از همه چی

دانلود ویدیو:بعضی از مردم هستند فرهنگ زندگی کردن را ندارند.جنگلبان ها در ایستگاه های کنترل نیز برای حفظ این میراث خدادادی در تلاش هستند و از قاچاق محموله های چوب و زغال جلوگیری می کنند

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: