روش های مختلف نگه داری فلفل و انواع چیلی

– معمولن وقتی ما فلفل سبز رو تهیه می کنیم ،در یک ظرف معمولی یا پلاستیک و در مدت طولانی اونا رو داخل یخچال می ذاریم..

روش های مختلف نگه داری فلفل  و انواع چیلی
روش های مختلف نگه داری فلفل و انواع چیلی - کاشانه

معمولن وقتی ما فلفل سبز رو تهیه می کنیم ،در یک ظرف معمولی یا پلاستیک و در مدت طولانی اونا رو داخل یخچال می ذاریم

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: